Do pozornosti

Vážení rodičia!

Školský karneval, ktorý sa mal konať dňa 30.1.2015 sa kvôli vysokej chorobnosti žiakov a pedagógov prekladá na piatok 13.2.2015.  Ďakujeme za pochopenie.

——————————————————————————————————————–

-uvodnovy

Dôležité odkazy:

1. Kritériá pre prijatie žiaka do 1. ročníka

2. Ponuka školy

3. Žiadosť k zápisu do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2015/2016

4. Protokol k zápisu do 1. ročníka ZŠ

5. Prihláška na etickú alebo náboženskú výchovu

6. O zápise

7. Odklad povinnej školskej dochádzky

8. Výnimočné prijatie žiaka do 1. ročníka ZŠ

9. Pomôcky do 1. ročníka

10. Začiatok školského roka 2015/2016

————————————————————————————————————————————————

 volejbal

————————————————————————————————————————————————–

ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky prijme:

Absolventa  školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (musí mať pedagogické vzdelanie) na absolventskú prax.

Informácie na tel. čísle: 035/6410 528, 0905 695 514

—————————————————————————————————————————————————

nucem