Do pozornosti

DO POZORNOSTI RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

 Vážení rodičia,

rozhodnutia o prijatí žiakov do prvého ročníka si môžete prevziať
dňa 29.4.2016 v čase od  8.00 h do 15.30 h v zástupcovni školy.

—————————————————————————————————————————————————

Voľné miesto

učiteľ (učiteľka) pre nižšie stredné vzdelávanie, vyučovanie nemeckého jazykapracovný pomer na dobu určitú, od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017, s perspektívou zamestnania na dobu neurčitú.

a)      názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky,
kontakt : tel. 035/6410526,  e-mail : skola@zsnabrezna.sk

b)      príslušná kategória a podkategória pedagogického zamestnanca :
učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie

c)      kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

d)     zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, výpis z registra trestov

e)      iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

—————————————————————————————————————————————————

Výrazné úspechy žiakov v Matematickej olympiáde

MO

V tomto školskom roku sa nám v okresnom kole Matematickej olympiády skutočne darilo!

Už v januári 2016 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. A žali sme prvé úspechy: Linda Szőke z 5.A triedy bola v riešení úspešná a deviataci Aurel Fenyvesi z  9.A  a Amália Kelemenová z  9.B sa stali víťazmi okresného kola s tým, že dosiahli maximálny počet bodov.

Dňa 5.apríla 2016 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách  Z6, Z7 a Z8. Znova sa nám darilo výborne: chlapci Peter Járik a Marek Illés zo 6.A triedy boli úspešní riešitelia, v kategórii Z7  Lukáš Kelemen zo 7.A získal 4. miesto. V kategórii Z8 Romanka Hozlárová z 8.B získala 1. miesto, Ádám Kemény z 8.B dosiahol 3. priečku a  Matej Petík z 8.A triedy sa stal úspešným riešiteľom.

Pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiakov a všetkým srdečne blahoželáme.  Želáme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch  MO!

Prezentáciu s fotografiami nájdete TU!

—————————————————————————————————————————————————

plagat Polsko

—————————————————————————————————————————————————

2percenta

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

Dovoľujeme si Vás požiadať o príspevok 2% z daní za rok 2015, ktoré naša škola každoročne investuje do skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí.

Ďakujeme :)

Tlačivo I. nájdete TU!

Tlačivo II. nájdete TU!

—————————————————————————————————————————————————

nucem