Do pozornosti

P2280144

Svetový deň vody

V stredu 25. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody, ktorého téma na rok 2015 bola „Voda – udržateľný rozvoj.“  Vyučovanie sa začalo krátkou reláciou v školskom rozhlase. Počas celého vyučovania deti so svojimi pani učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy a aktivity o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením a možnostiach šetrenia vodou v domácnosti.  Tvorili príbehy o vode podľa obrázkov, riešili mokré matematické  úlohy, na hodinách slovenského jazyka triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, vytvorili vodné kvapky – symbol vody. Mgr. R. Goriláková so žiakmi 4.B triedy pripravila otvorenú hodinu pre rodičov, kde žiaci počas integrovaného vyučovacieho bloku plnili rôzne úlohy zamerané  na danú tému.

 V priebehu celého dňa deti získavali dôležité poznatky o spôsoboch šetrenia vodou a o dôležitosti vody pre každého z nás.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Goriláková Renáta

—————————————————————————————————————————————————–

Jarný zber papiera

zberpapiera

Ak máte doma kopu zbytočného papiera a letákov, môžete sa ich zbaviť u nás

a to v dňoch od 13.apríla do 17.apríla 2015 v čase od 7,00 do 17,00 hod. 

Pomôžete tým Vašim deťom zlepšiť výchovno-vyučovací proces.

————————————————————————————————————————————————

Vážení rodičia!

2percenta

Dovoľujeme si Vás požiadať o príspevok 2% z daní za rok 2014, ktoré naša škola každoročne investuje do skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí.

Ďakujeme :)

Tlačivo nájdete TU!

————————————————————————————————————————————————-

 volejbal

————————————————————————————————————————————————–

nucem