Do pozornosti

rozluckova

Slávnostná rozlúčka s 9. ročníkom

Žiaci našich troch deviatych tried sa 26. júna 2015 spoločne so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. Marekom Horňáčekom, Mgr. Máriou Luptákovou a Mgr. Vlastou Oravcovou zišli v Dome Matice slovenskej, aby si tu poslednýkrát zaspomínali na všetko pekné, čo spolu zažili. Na pódium ich priviedli malí kamaráti – prváci a každý deviatak dostal od svojho prváčika kvietok. V tomto geste  sa ukrýva milá symbolika, veď ešte nedávno práve ich títo deviataci uvádzali do života našej školy. Z pódia zazneli prekrásne slová vďaky, ktoré adresovali žiaci svojim učiteľom i rodičom. A naopak, aj oni si vypočuli od predstaviteľky rodičov a pána riaditeľa uznanie i chválu za všetko, čo dosiahli počas dlhých deviatich rokov. A rodičia, ktorí sedeli v hľadisku, boli na svoje deti právom hrdí. V tejto slávnostnej chvíli sa za slzy nikto nehanbil, ani na javisku, ani v hľadisku.

Potom sa naši deviataci presunuli na školský dvor, kde ich už čakali spolužiaci z ostatných tried a piesňou sa symbolicky rozlúčili aj s nimi.

Všetkým deviatakom želáme do ďalšieho života veľa úspechov.

Album s fotografiami nájdete TU!

————————————————————————————————————————————————

hadzana

————————————————————————————————————————————————

plagat

————————————————————————————————————————————————

nucem