Do pozornosti

Jarný denný tábor

tabor

Vážení rodičia, milé deti!
Voľné chvíle počas jarných prázdnin  môžu vaše deti prežiť v našom jarnom dennom tábore, ktorý organizujú pani vychovávateľky z ŠKD Stonožka . Denný jarný tábor bude od 22.2. 2016 do 26.2. 2016 v priestoroch našej ZŠ na Nábrežnej ulici.
Denný tábor je od 7:30 hod. do 16:30 hod.
Cena jarného tábora je 25 Eur, + strava, ktorá sa uhrádza u pani vedúcej ŠJ formou šeku (1€ na deň)
Bližšie informácie Vám ochotne podajú všetky pani vychovávateľky  !
Tábor je určený pre deti 1. – 4. ročníka. Počet detí v tábore je obmedzený, prihlásiť sa môžete do 29.1. 2016.
Tešíme sa na všetky deti, ktoré sa do tábora prihlásia!

Vaše pani vychovávateľky

—————————————————————————————————————————————————

nucem