Do pozornosti

tabor

—————————————————————————————————————————————————-

Voľné miesto

Vychovávateľ/ka v školskom klube, pracovný pomer na dobu určitú, od 01. 09. 2016
do 31. 08. 2017, s perspektívou zamestnania na dobu neurčitú.

a)      názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky,
kontakt : tel. 035/6410526,  e-mail : skola@zsnabrezna.sk

b)      príslušná kategória a podkategória pedagogického zamestnanca :
vychovávateľ/ka v školskom klube

c)      kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

d)     zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, výpis z registra trestov

e)      iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

—————————————————————————————————————————————————

Voľné miesto

učiteľ (učiteľka) pre nižšie stredné vzdelávanie, vyučovanie nemeckého jazykapracovný pomer na dobu určitú, od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017, s perspektívou zamestnania na dobu neurčitú.

a)      názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky,
kontakt : tel. 035/6410526,  e-mail : skola@zsnabrezna.sk

b)      príslušná kategória a podkategória pedagogického zamestnanca :
učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie

c)      kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

d)     zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, výpis z registra trestov

e)      iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

—————————————————————————————————————————————————

Deti detom_plagat

—————————————————————————————————————————————————

Letakgolf

—————————————————————————————————————————————————

nucem