Do pozornosti

Bádame s Vedkom Vševedkom 

vedko

V predvianočnom období nás potešili svojou návštevou  malí „bádatelia“ z materských škôl nášho mesta. Navštívili odbornú učebňu biológie, fyziky a chémie, kde mali možnosť pozorovať, skúmať, či experimentovať pod vedením pedagógov školy i žiakov ôsmeho ročníka. Samozrejme, neobišli i našich najmenších–prváčikov. Spolu si zaspievali vianočné koledy, zarecitovali básničky, vyskúšali školské lavice, interaktívne tabule. Po bohatom programe ich čakalo chutné pohostenie v školskej jedálni.

Milí škôlkári – budúci prváci, ďakujeme Vám za návštevu a tešíme sa na ďalšie milé stretnutia na našej škole.

                                                                     PaedDr. Daniela Príbojská

Album s fotografiami nájdete TU!

————————————————————————————————————————————————

ples

——————————————————————————————————————————————-

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od januára 2015.

Podmienky prijatia :
1. Bezúhonnosť
2. Zdravotná spôsobilosť
3. Kvalifikačné predpoklady :
-  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore  : predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo, v neučiteľských študijných programoch + DPŠ,
-  úplné stredné odborné vzdelanie : v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, ÚS + DPŠ.

Žiadosti písať na adresu školy al. na email : skola@zsnabrezna.sk a označiť ich:  žiadosť asistent

Informácie na tel. čísle: 035/6410 528, 0905 695 514

————————————————————————————————————————————————

 volejbal

————————————————————————————————————————————————–

ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky prijme:

Absolventa  školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (musí mať pedagogické vzdelanie) na absolventskú prax.

Informácie na tel. čísle: 035/6410 528, 0905 695 514

—————————————————————————————————————————————————

nucem